Back to Top

آدرس کانال سروش

قابل توجه کلیه دانشجویان

از این پس می توانید اخبار مربوط به دانشگاه را از طریق کانال سروش دانشگاه به آدرس simaye.danesh@ دنبال کنید.

انتخاب واحد نیمسال اول 97-98


تقویم آموزشی ترم جدید(نیمسال اول سال تحصیلی 98_97):

️انتخاب واحد: 1397/06/21 الی 1397/06/26
️حذف و اضافه: 1397/07/07 الی 1397/07/11
️شروع کلاس ها: 1397/07/01

مدیر آموزش موسسه آموزش عالی سیمای دانش